Quản lý sự thay đổi của IT

Vai trò kép của nhóm IT (bao gồm các vai trò thiết yếu của IT để tiến hành các giao dịch và vai trò khác biệt của IT để phát kiến các mô hình kinh doanh) đã tạo nên các lợi thế cạnh tranh.
Trang 2 trong 2 << < 1 2
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50