Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nướccác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin khu vực miền Bắc dự kiến tổ chức cuộc họp thường kỳ vào tháng 6 năm 2017.

Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin dự kiến tổ chức cuộc họp thường ký của Hội đồng vào đầu tháng 6 năm 2017.

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trang 3 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19