Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nướccác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin khu vực miền Bắc dự kiến tổ chức cuộc họp thường kỳ vào tháng 6 năm 2017.

Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin dự kiến tổ chức cuộc họp thường ký của Hội đồng vào đầu tháng 6 năm 2017.

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tóm tắt về tình hình phát triển Chính phủ điện tử theo Báo cáo của Liên Hợp quốc năm 2016 (Phần 2)

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo báo cáo năm 2014, khoảng cách giữa nhóm quốc gia có mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và các quốc gia mức độ thấp là khá lớn...

Tóm tắt về tình hình phát triển Chính phủ điện tử theo Báo cáo của Liên Hợp quốc năm 2016 (Phần 1)

Một xu hướng mới về CPĐT nổi bật trong những năm qua là sự cung cấp các cổng tích hợp dịch vụ công trực tuyến, hay nói cách khác là các nền tảng một cửa (one-stop platform) cho phép truy cập đa dạng các dịch vụ công. Cách tiếp cận này tạo ra sự dễ dàng cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan công quyền và nhận được các phản hồi đầy đủ và toàn diện cho các đề nghị từ phía người dân.
Trang 3 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93