Tóm tắt về tình hình phát triển Chính phủ điện tử theo Báo cáo của Liên Hợp quốc năm 2016 (Phần 2)

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo báo cáo năm 2014, khoảng cách giữa nhóm quốc gia có mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và các quốc gia mức độ thấp là khá lớn...

Tóm tắt về tình hình phát triển Chính phủ điện tử theo Báo cáo của Liên Hợp quốc năm 2016 (Phần 1)

Một xu hướng mới về CPĐT nổi bật trong những năm qua là sự cung cấp các cổng tích hợp dịch vụ công trực tuyến, hay nói cách khác là các nền tảng một cửa (one-stop platform) cho phép truy cập đa dạng các dịch vụ công. Cách tiếp cận này tạo ra sự dễ dàng cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan công quyền và nhận được các phản hồi đầy đủ và toàn diện cho các đề nghị từ phía người dân.

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ”, Cục Tin học hóa đã khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trên cơ sở đó, Cục Tin học hóa xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Thực hiện quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020,...

Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Bắc 2016 tại Nghệ An

Thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 5/7/2016, tại thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Bắc năm 2016. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngày 4/7/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2234/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin.

Mời tham dự Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (khu vực 1) năm 2016

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Quyết định số 763/QĐ-HĐGĐCNTTĐP ngày 04/5/2012 của Chủ tịch Hội đồng)...

THÔNG BÁO: Hoãn cuộc họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khu vực miền Bắc năm 2016

Cục Tin học hóa đã có Công văn số 399/THH-TTHTQT ngày 23/6/2016 gửi các thành viên về việc thay đổi thời gian họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc năm 2016 (trước đó đã có Giấy mời họp số 375/GM-THH ngày 16/6/2016 mời họp vào ngày 01/7/2016).

Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 22/6/2016, Cục Tin học hóa đã ban hành công văn số 394/THH - ĐTTC gửi Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Trang 4 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17