Chuẩn bị phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (khu vực 1) năm 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (khu vực 1) năm 2016, Hội đồng dự kiến tổ chức cuộc họp thường kỳ của Hội đồng trong thời gian sắp tới.

Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương họp phiên thứ 1 năm 2016

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 8/6/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương đã chủ trì Phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương lần thứ 1 năm 2016.

Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 814/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

Mời tham dự phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương lần thứ nhất năm 2016

Ngày 18/5/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

Kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

Ngày 18/5/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.
Trang 5 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 92
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 92