(HĐTƯ) Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Hiện nay, xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử là nhiệm vụ cần thiết theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã đề ra.

Chuẩn bị phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước lần thứ nhất năm 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016, Hội đồng dự kiến tổ chức cuộc họp thường kỳ của Hội đồng trong thời gian sắp tới.

Thừa Thiên Huế: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính

Với mục đích khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, ngày 18/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2015

Ngày 26/12/2015, Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (gọi tắt là khu vực 2) tổ chức phiên họp Hội đồng năm 2015 (phiên họp lần thứ 4) với chủ đề "Tích hợp và Chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin".

Phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT cơ quan Nhà nước lần thứ 2 năm 2015

Tại phiên họp, đại diện Cục Tin học hóa – cơ quan thường trực của Hội đồng Giám đốc CNTT – đã nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành đến năm 2020 dựa trên Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính tại Bắc Giang

Trong những năm qua, nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, trong sạch, nhanh chóng, hiệu quả và giảm phiền hà cho các tổ chức và công dân, Bắc Giang đã tập trung nhiều công sức thực hiện cải cách hành chính.

Cần ngăn chặn ngay vấn nạn "Văn bản rác", "Văn bản điện tử rác" trong các cơ quan nhà nước tại tình Bắc Giang

Trong thời gian vưà qua, công cuộc cải cách hành chính của nước ta được Đảng và Nhà nước tập trung chỉ đạo và thu được nhiều kết quả tích cực.
Trang 7 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43