Kết quả cuộc họp Hội đồng Giám đốc CNTT cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (lần thứ 2 năm 2015 tại Bắc Giang)

Tại Hội nghị, bàn về các biện pháp triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 vừa được ban hành ngày 26/10/2015 căn cứ trên Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Sở TT&TT Hải Phòng đề nghị Bộ TT&TT làm việc với UBND các tỉnh, thành để có sự phân cấp quản lý rõ ràng giữa Trung tâm tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Sở TT&TT. Hiện nay, Trung tâm tin học này đang thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ của Sở TT&TT. Ý kiến này của Sở TT&TT Hải Phòng nhận được sự đồng tình của các Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở TT&TT khu vực phía Bắc.

Triển khai các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTTTT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

03 điều cần ưu tiên hàng đầu của các CIO trong năm 2015

Ngày nay, sự xuất hiện và gia tăng nhanh chóng các công nghệ mới đã làm cho danh sách các công việc ưu tiên của các CIO được dài thêm qua các năm. Trong năm 2015, xu hướng lớn nhất là sự tiếp tục số hóa trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Sử dụng chi phí hiệu quả thông qua kiểm thử phần mềm

Toàn bộ quá trình trình diễn kiểm thử hiệu năng đã được khách hàng chứng kiến, và với các kết quả được in ra từ các công cụ kiểm thử đã chỉ ra rõ ràng phần mềm nào đáp ứng và phần mềm nào chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

11 xu hướng thị trường trong phần tích dự báo

Các khuyến nghị trong phân tích dự báo đang nhanh chóng đáp ứng những nhu cầu thay đổi của các tổ chức tìm kiếm sử dụng những phân tích này vào việc ra quyết định cho toàn doanh nghiệp. Dưới đây là 11 xu hướng chiếm lĩnh thị trường hiện nay trong các bản phân tích dự báo.

Lạng Sơn: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 05/11/2014, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quy chế làm việc của Ban theo Quyết định số 162/QĐ-BCĐCNTT. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước các tỉnh miền Bắc (Khu vực 1)

Sáng 21/8/2014, tại Thành phố Lào Cai, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (Khu vực 1).Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung và Tây nguyên (Khu vực II)

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2014, tại thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi - Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, gọi tắt là khu vực 2 đã tiến hành tổ chức phiên họp năm 2014.

Hướng dẫn các Bộ, Ngành xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014 - Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ, công nghệ thông tin (CNTT) được coi là phương thức phát triển mới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trang 8 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93