Chính phủ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chuyển dịch sang điện toán đám mây hay dữ liệu lớn (big data) 

Một nghiên cứu mới của các nhà quản lý mạng liên bang cho thấy các cơ quan chính phủ không sẵn sàng để đến với bước chuyển đổi đến với năm công nghệ lớn (“big five”) – điện toán đám mây, dữ liệu lớn, bảo mật, di động và hợp nhất trung tâm dữ liệu.

Khi các cơ quan nhà nước nâng cấp một chuỗi quá trình chuyển đổi công nghệ thông tin (CNTT) chính, đa số các nhà quản lý mạng của chính phủ nói rằng hệ thống của họ thiếu dung lượng được yêu cầu để đáp ứng lượng tải tăng khi bắt đầu điện toán đám mây, dữ liệu lớn và những cái khác sẽ kéo theo.

Trong một khảo sát mới bởi MeriTalk, nhóm CNTT chính phủ, được bảo lãnh bởi Brocade, nhà cung cấp mạng, 59% những người làm việc về công nghệ được hỏi ý kiến nói rằng những khởi đầu này, nếu được triển khai hôm nay, sẽ đi tới hoặc vượt quá dung lượng mạng của các cơ quan.

Anthony Robbins, Phó Chủ tịch của bộ phận phân phối liên bang nói rằng: “Mạng là xương sống của việc phân bố CNTT trong các cơ quan nhà nước, như khi chúng ở trong doanh nghiệp. Như vậy, các cơ quan cần đưa ra các bước để chuẩn bị cho các yêu cầu mạng được gia tăng bây giờ - điều này đảm bảo các mạng được hiện đại hóa đối với các chuẩn mở và đủ mạng để xử lý lưu lượng”.

Quá trình chuyển đổi “năm công nghệ lớn” đe dọa chôn vùi các mạng liên bang

Các tác giả của cuộc khảo sát nhận ra họ gọi cuộc chuyển đổi công nghệ thông tin sang năm công nghệ lớn  có khả năng đe dọa chôn sống mạng liên bang: điện toán đám mây, dữ liệu lớn, bảo mật, di động và hợp nhất trung tâm dữ liệu, mỗi công nghệ trên được Nhà Trắng khi các ưu tiên thúc đẩy để điều chỉnh các hoạt động công nghệ của chính quyền liên bang với khoảng 80 tỷ đô la Mỹ.

Lưu lượng trên mạng sẽ làm lượng tải tăng khoảng 79%. Kết quả, 84% của 200 người được khảo sát phản ánh nếu tất cả năm công nghệ trên được triển khai đầy đủ, các cơ quan sẽ có nguy cơ bị thắt nút cổ chai. 12% các cơ quan đã chuẩn bị hoàn toàn cho các yêu cầu cơ sở hạ tầng của năm công nghệ này.

Dựa vào dung lượng mong muốn, các nhà quản lý mạng tham giaa cho rằng khởi đầu của các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ mang đến các thách thức đối với những nguy cơ về bảo mật, chiếm 70% câu trả lời, cũng như hạn chế băng thông(khoảng 54%), trễ mạng (46%), và hạn chế lưu trữ (42%).

Đa số những câu trả lời chỉ ra rằng cơ quan của họ có kế hoạch đi đầu với một trong năm bước chuyển đổi, khảo sát được xem xét trong hai năm tiếp theo.

99% người được khảo sát trả lời rằng họ mới triển khai bảo mật mới hoặc sẽ làm vào năm 2015. 92% cũng đồng ý như thế về thiết bị di động; 90% có kế hoạch để di chuyển hợp nhất trung tâm dữ liệu trong khung thời gian đó, 78% với dữ liệu lớn và 76% với điện toán đám mây.

Tóm lại, các nhà quản lý mạng được khảo sát nói rằng họ lập kế hoạch để điều chỉnh lại một nửa toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong hai năm tới.

50015 Go top

Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20