Điện toán đám mây giúp công ty tài chính thiết lập hoạt động công nghệ thông tin mới 

Công ty khác yêu cầu khoảng 75% của công ty Lincoln Trust, cùng với công nghệ của nó, khiến giám đốc công nghệ với yêu cầu bức thiết cho nền tảng công nghệ mới.

Công ty Lincoln Trust, nhà cung cấp 401 (k) dịch vụ, nơi  Billings là Phó Chủ tịch mảng công nghệ thông tin và giám đốc công nghệ. Công ty phải mất bốn năm để thu được hiệu quả cao, với một chiến lược hoạt động thương mại dựa vào công nghệ dành cho công việc mức doanh nghiệp. Phần mềm công nghệ thương mại được tùy chỉnh và chạy trong đám mây riêng – Billings nói rằng đây là thành công mà PENSCO Trust đã mua của Lincoln Trust.

Việc bán hàng được hoàn thành trong tháng 3 năm 2012, chuyển đổi khoảng 75% Lincoln Trust, cùng với công nghệ đối với PENSCO.  Lincoln Trust với  401 (k) ngành nghề kinh doanh, khoảng một nửa trong số 200 lãnh đạo, và nhu cầu cấp bách cho nền tảng công nghệ mới.

Trong một vài trường hợp, Billings nói rằng điện toán đám mây là cách để phát triển. Ông ấy đưa ra những dịch vụ dựa vào điện toán đám mây thiết lập một nền tảng mới nhanh chóng mà không mất chi phí tới hàng triệu đô theo nhu cầu nếu khách hàng muốn xây dựng tại chỗ.

Billings cho rằng điều đó là khả thi vì công ty vừa mới có cái nhìn tốt về các quy trình của Lincoln Trust. Các quy trình mức doanh nghiệp theo công việc của công ty dựa vào ý tưởng mà có bốn trạng thái của công việc: công việc mới, công việc được ấn định, công việc được xử lý và được gửi đến giám sát chất lượng, cuối cùng, công việc được đưa vào mục lịch sử.

Michele Cantara, nhà phân tích của Gartner nói rằng Lincoln Trust có thể làm công việc với điện toán đám mây, và công việc được tiến hành nhanh chóng, vì nó tập trung vào quản lý quá trình kinh doanh và công việc. “Họ sử dụng nền tảng BPM, vì vậy các quá trình là có thể thấy được”, Cantara nói.

Chìa khóa để thiết lập mới là nhà cung cấp điện toán đám mây SpringCM, cung cấp dịch vụ quản lý nội dung mà những người làm việc có thể sử dụng ở bất cứ đâu qua trình duyệt.

Billings đánh giá rằng giải pháp điện toán đám mây giảm ngân sách CNTT của công ty khoảng 75%. (Bao gồm giảm các chi phí trả trước, nhân công và chi phí bảo trì.)

Thêm vào đó, Billings nói rằng cơ sở hạ tầng đơn giản hơn giữ số lượng nhân công giảm. Bây giờ, ông ta có hai người phát triển phần mềm, một chuyên gia bảo mật, và một nhà cung cấp bên ngoài cho hỗ trợ điều hành và kỹ thuật

Nhưng Billings nói rằng điện toán đám mây không có gì là thách thức. Ông ta phải sống với việc giám sát hạn chế; nhà cung cấp, không phải đối với nhân viên của ông ta, mà là các vấn đề rắc rối. Và ông ta nói rằng việc sử dụng hợp đồng của những nhà cung cấp điện toán đám mây tạo ra những phiền hà.

Cho đến bây giờ, Billings nói về việc cung cấp dịch vụ điện toán đám mây “Chúng tôi có một dịch vụ phức tạp, và nó là một dịch vụ phát triển, và chúng tôi có thể làm điều này với điện toán đám mây”.

119404 Go top

Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 14
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 14