Hội thảo khoa học “Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp Việt Nam” lần thứ nhất

Thời gian 16/7/2013
Địa điểm Kiên Giang
Thành phần tham dự Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL
Đơn vị tổ chức Sở TT&TT Tỉnh Kiên Giang
Đơn vị phối hợp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - TP HCM

File đính kèm

STT Tên File FileSize  
1 09C2EE1BBFB64DC5A58749C5F4858144.jpg 0 KB Dowload
2 F05F5D80B29648CE95F735911C52BBA3.png 0 KB Dowload