Họp hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các Bộ, CQ ngang Bộ lần 1 năm 2013

Thời gian 23/8/2013
Địa điểm Hà Nội
Thành phần tham dự Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Giám đốc CNTT của các cơ quan nhà nước các Bộ, CQ ngang Bộ
Đơn vị tổ chức Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng
Đơn vị phối hợp

File đính kèm

STT Tên File FileSize  
1 5D39ED4DEA8E4D3683B4A80AB8444E9C.doc 0 KB Dowload
2 6779D58099954FFCAE8D560CF3106F30.ppt 0 KB Dowload
3 973BBCC13EED411892FBC5684B4950E9.doc 0 KB Dowload
4 74BA5C20DA5744D9889942D82339F868.aspx 0 KB Dowload
5 94F7593F61B54F3B90071EE00BB17023.doc 0 KB Dowload