Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (khu vực 1) năm 2016

Thời gian 5/7/2016
Địa điểm Nghệ An
Thành phần tham dự Các thành viên Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin khu vực miền Bắc (khu vực 1)
Đơn vị tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông
Đơn vị phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

File đính kèm

STT Tên File FileSize  
1 Hướng dẫn triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Vụ CNTT) 1161 KB Dowload
2 Sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước (Bắc Kạn) 50 KB Dowload
3 Sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử và trả kết quả giải quyết TTHC (Quảng Ninh) 4306 KB Dowload
4 Lựa chọn mô hình cung cấp các dịch vụ hành chính công ở mức độ 3 và 4 (Thanh Hóa) 50 KB Dowload
5 Giới thiệu nội dung và công việc triển khai "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (Cục Tin học hóa - Bộ TTTT) 369 KB Dowload
6 Giải pháp kết nối thông tin của VNPost với các Bộ ngành để phục vụ cho chuyển phát kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (VN Post) 9196 KB Dowload
7 Thảo luận về tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp xã/phường, quận/huyện (Hà Tĩnh) 142 KB Dowload
8 Thảo luận về tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp quận/huyện (Cục Tin học hóa - Bộ TTTT) 201 KB Dowload
9 Thảo luận về tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp xã/phường (Cục Tin học hóa - Bộ TTTT) 147 KB Dowload