Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017 

Ngày 12/8/2017, tại Quảng Bình, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tiến hành tổ chức phiên họp định kỳ năm 2017...

Ngày 12/8/2017, tại Quảng Bình, Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tiến hành tổ chức phiên họp định kỳ năm 2017. Phiên họp do đồng chí Phan Ngọc Thọ -  Phó Chủ tịch Hội đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể thành viên Hội đồng là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông) và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phiên họp (nguồn ảnh: Cục Tin học hóa)

Tại phiên họp, đồng chí Lê Sỹ Minh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày Báo cáo tình hình triển khai Thông báo số 08/HĐCNTT về tổng kết nội dung cuộc họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên (khu vực 2) năm 2016. Theo báo cáo, trong năm vừa qua các địa phương đã chú trọng công tác tham mưu chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT, triển khai  ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. Sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) của các cơ quan nhà nước; Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử (Trung tâm tích hợp dữ liệu); vận hành tốt Trang/Cổng thông tin điện tử đáp ứng nhu cầu phục vụ công dân, tổ chức. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn thông tin được đẩy mạnh, tại các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng và tăng cường nhân lực CNTT thúc đẩy an toàn thông tin. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được nên trên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các tỉnh, thành phố như về kinh phí sự nghiệp đầu tư hàng năm cho CNTT vẫn còn quá ít không đáp ứng được nhu cầu triển khai thực hiện các dự án CNTT lớn, phức tạp. Cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan nhà nước chưa có vai trò rõ ràng, ưu đãi cho cán bộ làm CNTT còn hạn chế và một điểm khó khăn nữa là công tác tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp quan tâm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa được chú trọng gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, hiệu quả sử dụng không cao.

Tại phiên họp, các đại biểu tra đổi và xác định, cùng với các khó khăn vướng mắc đã được tổng hợp trong báo cáo, còn có một số vấn đề khác như:

- Việc triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cũng gặp nhiều vướng mắc trong quá trình  thực hiện như xác định loại dịch vụ, giá dịch vụ,…

- Vấn đề liên thông kết nối hệ thống thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ thông tin giữa các Bộ ngành và địa phương vẫn còn diễn ra  rất chậm. Việc chia sẻ dữ liệu đã có của các Bộ cho địa phương để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội còn rất khó khăn.

- Đối với việc sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, hiện nay cước phí sử dụng đường truyền mạng, tốc độ đường truyền, quy mô mạng là những vấn đề đặt ra trong khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng của các địa phương.

Cũng trong phiên họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận một số những nội dung về xây dựng thành phố thông minh; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Giải pháp triển khai chữ ký số trong các cơ quan nhà nước và thảo luận việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin tại các địa phương.

Nội dung của phiên họp đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên trong Hội đồng, các ý kiến được đúc kết từ việc triển khai thực tế tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các địa phương, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng đã giao Sở Thông tin và Truyền thổng tỉnh Thừa Thiên Huế tổng hợp tất cả các kiến nghị, cùng các thành viên của Hội đồng xây dựng báo cáo phiên.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế (nguồn ảnh: Cục Tin học hóa)

Để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị tạo sự kết nối bền vững trong việc triển khai công nghệ thông tin, tại phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017 đã chứng kiến lễ Ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Các đồng chí Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm sau phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017 (nguồn ảnh: Cục Tin học hóa)

Phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai

Đinh Thị Thanh Vân

4452 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17