Khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công ...

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngày 4/7/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2234/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin.
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17