Khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin 

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngày 4/7/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2234/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin.

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngày 4/7/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2234/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin.

Để có thông tin chi tiết báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan phối hợp, cung cấp thông tin vào Phiếu khảo sát (tải về tại đây).

Văn bản trả lời khảo sát gửi về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông: 18, Nguyễn Du, Hà Nội trước ngày 15/7/2016.

Chi tiết liên hệ đ/c Trịnh Thị Trang (ĐT: 01683.199.885). Bản điện tử gửi về các địa chỉ sau: tttrang@mic.gov.vn; latuan@mic.gov.vn;  

(Cục Tin học hóa)

111504 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43