Tổ giúp việc Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước - Cục Tin học hóa

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà DETECH, số 08 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3537 8201

Fax: (+84) 35378208 

Email: lqhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Quốc Hưng)

 
   
 
 
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21