Mời tham dự phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương năm 2018 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương, ngày 25/6/2018, Cục Tin học hóa là cơ quan thường trực Tổ giúp việc đã có Giấy mời số 374/GM-THH gửi các thành viên của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin về việc mới họp Hội đồng năm 2018,..

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương, ngày 25/6/2018, Cục Tin học hóa là cơ quan thường trực Tổ giúp việc đã có Giấy mời số 374/GM-THH gửi các thành viên của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin về việc mới họp Hội đồng năm 2018, thông tin cụ thể phiên họp như sau:

Thời gian: 9h00, ngày 03/7/2018 (thứ Ba);

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Chủ tịch Hội đồng;

Địa điểm: Bộ Ngoại giao, số 02 phố Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Nội dung:

1. Thảo luận một số nội dung về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

2. Thảo luận về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện;

3. Một số vấn đề về đảm bảo an toàn thông tin;

4. Định hướng xây dựng các nghị định:

- Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định về định danh điện tử của cá nhân, tổ chức.

5. Định hướng về phát triển Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ triển khai Chính phủ điện tử (tập trung ứng dụng cho trao đổi văn bản điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến);

6. Về triển khai IPv6 và DNSSEC trong cơ quan Đảng và Nhà nước;

7. Các vấn đề khác theo đề xuất của các thành viên Hội đồng (quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT, …).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Bộ Thông tin và Truyền thông: đồng chí Lê Quốc Hưng, điện thoại: 0936.366.056, email: lqhung@mic.gov.vn;

- Bộ Ngoại giao: đồng chí Trần Văn Hùng, điện thoại: 0919820363, email: vanhung@mofa.gov.vn.

 

 

25513 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 7
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 7