NANTAWAN WONGKACHONKITTI GOVERNMENT CLOUD

Ngày đăng: 12/01/2016
Người đăng: Bùi Văn Triều
Mô tả:

Nantawan Wongkachonkitti Government Cloud


STT Tên tài liệu
1 Nantawan_Wongkachonkitti_-_Government_Cloud Tải về
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16