Nghiên cứu khả năng tiếp nhận và hoạt động của thiết bị di động theo tiêu chuẩn WCAG 2.0 của của Tổ ...

Một trong những đặc điểm chung nhất của các thiết bị di động là màn hình nhỏ. Kích thước màn hình hạn chế thực tế gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận một lượng thông tin một cách hiệu quả của người sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào, thậm chí khi màn hình có độ phân giải cao có thể cho phép phóng to thông tin. Lượng thông tin hiển thị trên màn hình thậm chí còn bị hạn chế hơn nữa khi người sử dụng có thị lực kém sử dụng phóng đại hình ảnh lên...
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26