: NGUYỄN THÀNH PHÚC   
: Hội đồng bộ ngành
: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông
: Cục trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng CIO
: 0913235417
: ntphuc@mic.gov.vn
: 18 – Nguyễn Du, Hà Nội
:

NHIỆM VỤ :


1. Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phân công; 
2. Chủ tọa tại các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
3. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc Tổ giúp việc triển khai công việc theo Quyết định của Hội đồng;
4. Phụ trách việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động của Hội đồng;

5. Hỗ trợ Chủ tịch phụ trách hoạt động Khu vực miền Bắc (khu vực 1);

Danh bạ khác

Họ tên Chức danh Đơn vị
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng) Chi tiết
Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng CIO Bộ Thông tin và Truyền thông Chi tiết
Cục trưởng - Thành viên CIO Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) Chi tiết
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21