Phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối các cơ quan Trung ương năm 2018

Sáng ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội), Bộ TT&TT đã tổ chức phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối các cơ quan Trung ương năm 2018. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có: Ông Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Giám đốc các cơ quan chuyên trách về CNTT của các Bộ, ngành và đại diện các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ TT&TT.
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 4
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 4