Tài liệu chia sẻ bài giảng điện tử

Ngày đăng: 13/01/2016
Người đăng: Quản trị viên
Mô tả:

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến thành công là bước quan trọng để thực hiện Chính phủ điện tử, nhằm đơn giản và minh bạch hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai tốt sẽ góp phần giảm thiểu việc in ấn và đi lại, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo dõi tiến trình cấp phép.


STT Tên tài liệu
1 DVC Ngân hàng Tải về
2 Sơ đồ tổ chức Tải về

Tài liệu khác

Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49