Thúc đẩy lưu thông văn bản điện tử trong cơ quan hành chính, đáp ứng triển khai CPĐT 

Lưu thông văn bản điện tử trong cơ quan hành chính có vai trò quan trọng trong triển khai chính phủ điện tử (CPĐT), hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy.

Ngày 3/7/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương đã có phiên họp đầu tiên trong năm 2018. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự phiên họp có Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu cùng các Giám đốc CNTT các Bộ, Ngành Trung ương.

 

 Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu tại phiên họp

Phiên họp lần này đã thảo luận một số nội dung về: triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC); Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện; Một số vấn đề về bảo đảm an toàn thông tin (ATTT); Định hướng xây dựng các Nghị định bao gồm Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nghị định về định danh điện tử của cá nhân, tổ chức; Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ triển khai CPĐT tập trung ứng dụng cho trao đổi văn bản điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến; Triển khai IPv6 và DNSSEC trong cơ quan Đảng và Nhà nước.

Theo Cục Tin học hóa, Bộ TTTT, đơn vị thường trực của Hội đồng, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, có hiệu lực từ 21/6/2018. Sau khi Nghị định được ban hành, Văn phòng Chính phủ đã đang dự thảo và xin ý kiến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này. Trong dự thảo Kế hoạch có nội dung về thực hiện triển khai ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Theo đó, có 15 nhiệm vụ được giao cho các bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp theo, Hội đồng đã nghe báo cáo đề dẫn về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo Cục Tin học hóa, với mục tiêu là tạo hành lang pháp lý cho việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản điều hành được kết nối, liên thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành các cấp, Lãnh đạo Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện nền tảng quản lý cho việc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan hành chính, hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy tờ. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng gồm 5 chương, 22 điều với các nội dung chính cần được Hội đồng tập trung gồm: Giá trị pháp lý của văn bản điện tử; Mã định danh của cơ quan tổ chức; Mã định danh văn bản; Trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; Quy định chuyển tiếp; Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh Hội đồng diễn ra trong thời điểm Chính phủ đang đẩy mạnh CNTT, triển khai CPĐT. Tháng 5 vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để bàn về những nội dung đẩy mạnh triển khai CPĐT, đánh giá lại những mặt được, chưa được về công tác ứng dụng CNTT, triển khai CPĐT trong thời gian qua và đề ra các giải pháp thúc đẩy CPĐT trong thời gian tới. Dự kiến trong thời gian tới thành lập Ủy ban quốc gia về CPĐT sẽ được thành lập. Ủy ban sẽ do Thủ tướng làm Chủ tịch nhằm quyết liệt triển khai CPĐT mạnh mẽ. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban dự kiến diễn ra trong tháng 7.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng Giám đốc CNTT nắm bắt các nội dung tại cuộc họp lần này. Sau cuộc họp, các thành viên Hội đồng tiếp tục đóng góp ý kiến tích cực cho các nội dung văn bản liên quan đến gửi nhận văn bản điện tử, thúc đẩy triển khai CPĐT. Các Giám đốc CNTT cần góp ý bằng văn bản để Bộ TTTT tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ đang quyết liệt triển khai CPĐT, theo đó Hội đồng phải triển khai một cách cầu thị các nội dung liên quan. Chính phủ quan điểm phải xây dựng một nền tảng CPĐT để thống nhất các hệ thống thông tin. Các hệ thống thông tin khác nhau đã được xây dựng cần các có quy chuẩn chia sẻ. Bộ TTTT sẽ xây dựng, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn chung cho các Bộ ngành để kết nối các hệ thống. Còn tiêu chuẩn chuyên ngành của các bộ ngành thì các bộ, ngành phải chủ động thực hiện xây dựng để liên thông, kết nối các hệ thống, đáp ứng triển khai CPĐT.

Các cơ quan chuyên trách CNTT cũng cần chú ý việc kết nối cổng dịch vụ công của các bộ, ngành với Cổng dịch vụ công quốc gia. Mỗi bộ, ngành chỉ có 1 cổng dịch vụ công duy nhất, nhằm thu hẹp các đầu mối cổng dịch vụ giúp tiết kiệm và thống nhất đầu mối dịch vụ công.

Về hệ thống định danh, Thứ trưởng yêu cầu Bộ, ngành nào chưa làm thì phải làm ngay. Về mô hình tổ chức cơ quan chuyên trách CNTT, cần xem xét góp ý kiến cho Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan chuyên trách CNTT cần phải có ý kiến với Bộ, ngành mình để bảo đảm cho vị trí, vai trò của cơ quan chuyên trách này trong việc triển khai CPĐT.

“Quyết tâm của Chính phủ về triển khai CPĐT là rất lớn, theo đó, các Bộ, ngành cần thúc đẩy ứng dụng CNTT, triển khai CPĐT với phương châm vừa làm vừa điều chỉnh, tăng cường phối hợp, cầu thị triển khai để rút ra kinh nghiệm”, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

Cũng tại buổi họp, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu nhấn mạnh Bộ Ngoại giao đã xác định việc ứng dụng và phát triển CNTT là một công việc trọng tâm trong nâng cao năng lực trong chỉ đạo điều hành, hiện đại hóa hành chính nhanh chóng, công khai, minh bạch trong xử lý, giải quyết vụ việc. Bên cạnh việc ứng dụng CNTT, công tác ATTT cũng hết sức được coi trọng. Để triển khai ứng dụng CNTT và phát triển CPĐT, Bộ Ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả rõ ràng, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các TTHC cho công dân Việt Nam, người nước ngoài và các tổ chức quốc tế, qua đó góp phần tích cực, tăng cường công cuộc hội nhập của đất nước với thế giới chuyển đi một thông điệp ứng dụng CNTT, công nghệ cao của Việt Nam đối với các nước và bạn bè quốc tế.

                                                                                                                                                      Theo ictvietnam.vn

2316 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16