: TRẦN VĂN THANH   
: Hội đồng địa phương
: Sở TTTT tỉnh Bến Tre
: Giám đốc - Thành viên CIO
: 0913886000
: thanhtv@ict-bentre.gov.vn
: Miền Nam(KV3)

Danh bạ khác

Họ tên Chức danh Đơn vị
Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng CIO Miền Trung - Tây Nguyên (Khu vực 2) UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT TP Hà Nội Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT tỉnh An Giang Chi tiết
Giám đốc - Thành viên CIO Sở TTTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chi tiết
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.