Xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ" và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 17/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3634/BTTTT-THH gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ" và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

1. Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án "Mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ". 

2. Dự thảo Đề án Mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội trước ngày 24/10/2016.

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Trịnh Thị Trang (ĐT: 01683.199.885; email: tttrang@mic.gov.vn) 

13908 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26