Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ” 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ”, Cục Tin học hóa đã khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trên cơ sở đó, Cục Tin học hóa xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ”, Cục Tin học hóa đã khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trên cơ sở đó, Cục Tin học hóa xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Ngày 09/9/2016, Cục Tin học hóa đã có công văn số 584/THH-ĐTTC gửi đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ”.

Toàn văn các tài liệu gửi xin ý kiến góp ý tải về tại đây:

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ”;

2. Dự thảo Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ”.

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về trước ngày 24/9/2016 theo địa chỉ: Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông: tầng 2, Tòa nhà DETECH, số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

8488 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25